A A A

Ideą projektów „Global Citizen”,  „Enter You Future” oraz „Kids Speak” realizowanych przez międzynarodową organizację studencką AIESEC działającą przy UMK jest szerzenie idei kreatywnej przedsiębiorczości oraz uczenie polskiej młodzieży tolerancji wobec innych kultur i religii świata. Programy te zachęcają do aktywności, wychodzenia z własną inicjatywą oraz odkrywania własnego  potencjału i wzbudzenia chęci jego realizacji.
Równie ważny celem projektu jest umożliwienie uczniom kontaktu z różnorodnymi kulturami i religiami. W każdym  zakątku naszego globu żyją ludzie o różnych tradycjach i sposobach bycia, zaś każda z tych osób ma inne spojrzenie na świat i żyje według innych wartości. Dlatego też działania AIESEC umożliwiają uczniom naszego gimnazjum i liceum doświadczenie różnic kulturowych  i  wynikających  z nich różnorodności,  które pozwalają obcować w międzynarodowym środowisku. Wspólna zabawa, rozmowy i wymiana poglądów z praktykantami wpływają na poszerzenie horyzontów, otwarcie się na świat oraz pogłębianie wiedzy młodzieży.

Nasza szkoła  gościła jako pierwszą praktykantkę AIESEC studentkę z Gruzji, panią Tamunę Kaikatsishivili (17-21.10.2011r.). Gościliśmy następnie kolejnych studentów (9-13.01.2012r.): Giovana Saito (Brazylia), Yusi Zhou (Chiny) oraz Titiek Vitriany Bastian (Indonezja). W tym samym roku (5-9.03.2012r.) przyjechały również: Tan Yaojun (Chiny) oraz Helena Baklanova (Rosja). W dniach 4-8. 02.2013r  w naszej szkole gościli studenci z Rosji (Elena Rimarchuk), Węgier (Zsuzsanna Imre) oraz Indii (Sanket Patel). 20-24.01.2014r. przyjechali Olha Balahur (Ukraina) oraz Rohan Mehta (Indie). 24-31.01.2015r. gościliśmy studentów z Kolumbii/Argentyny (Allison Reyes Porto), Indonezji (Harry Kurniavan) oraz Ukrainy (Oxana Khita)10-17.10.2015r gościliśmy z studentów z Tunezji (Wael Jlassi), Rumunii (Alexandra Cerces) oraz Ukrainy (Dmytro Kovalchuk), a w dniach 13-20.02.2016r studentów z Chin (Roger Wong), Włoch (Walentina Semeghini) oraz Białorusi (Ksenia Oskerko). W ramach programy Kids Speak gościł u nas Rahmadani Aswin z Indonezji (12-16.09.2016), a ostatnimi gośćmi były studentki Korkem Adilzhan z Kazachstanu, Ana Luiza de Arauno z Brazylii i Mariam Napireli z Gruzji (27.02-3.03.2017)

W zajęciach ze studentami  uczestniczą klasy dwujęzyczne gimnazjalne i licealne naszego zespołu szkół. Zajęcia mają formę wykładu i warsztatów dotyczących historii, kultury i tradycji krajów, z których przybyli nasi goście. Ich zadaniem jest również przybliżenie działalności AIESEC uczniom liceum i zachęcenie do ściślejszej współpracy z organizacją po podjęciu studiów uniwersyteckich. Wykład i warsztaty są prowadzone w języku angielskim. Ich celem jest nie tylko przybliżenie kultury i tradycji  innych krajów, ale również ćwiczenie komunikacji w języku angielskim. Wszyscy studenci przez tydzień są goszczeni przez rodziny uczniów naszej szkoły lub mieszkają w naszym internacie. Sprzyja to nawiązywaniu przyjacielskich kontaktów i umożliwia im zapoznanie się z polską kulturą i obyczajami. Poszerza to także kompetencje językowe naszych uczniów i wzbogaca angielskie słownictwo.   

Informacje dotyczące współpracy z AIESEC oraz pobytu studentów w naszej szkole są regularnie zamieszczane na stronie fejsbukowej szkoły.

Projekty i działania