A A A

KONKURS MATEMATYCZNY im. prof. STEFANA BANACHA

 

Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli X Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 10 im. Prof. Stefana Banacha w Toruniu. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Cel konkursu:

  • Propagowanie matematyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  • Kontynuacja wieloletnich tradycji wojewódzkich konkursów matematycznych.
  • Integracja młodzieży i nauczycieli matematyki województwa kujawsko-pomorskiego 

Forma konkursu. Konkurs, w którym biorą udział uczniowie szkół średnich składa się z dwóch etapów: szkolnego oraz finału wojewódzkiego.

Etap szkolny ma charakter korespondencyjny i przeznaczony jest dla uczniów klas I i II. Od roku 2024 dla klas uczniów klas II i III.

Finał wojewódzki dla około 100 autorów najlepszych prac odbywa się w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu. W trakcie dni konkursu odbywają się zawody indywidualne i zespołowe. W zawodach zespołowych uczestniczą szkoły, które mogą wyłonić (spośród zakwalifikowanych do drugiego etapu) 3-osobową drużynę. Każda szkoła może być reprezentowana przez co najwyżej dwie drużyny oraz co najwyżej dziesięciu uczniów. Od roku 2020 konkurs odbywa się tylko w kategorii indywidualnej.

 

ROK 2023/2024

Oto ZESTAW ZADAŃ oraz REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Banacha (dla uczniów klas II i III szkół ponadpodstawowych).

Oto LISTA FINALISTÓW Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Banacha. Finał konkursu odbędzie się w piątek 5 kwietnia 2024 w hali sportowej X LO Toruń.  g. 9.30 - Rejestracja zawodników; 10.oo - 13.oo Konkurs; 15.45 - wręczenie nagród i dyplomów. 

<<Treści zadań>> <<Szkice rozwiązań>> <<Wyniki>>

Pierwsze miejsce z największą liczbą punktów zdobyli: Jakub Snochowski (IV LO Toruń) , Szymon Szot (ULO Toruń) oraz Artur Ziółkowski (ULO Toruń).

ROK 2022/2023

Oto ZADANIA na etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha.

Oto LISTA FINALISTÓW Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha.

W dniu 14 kwietnia 2023 roku, w X LO Toruń, w finale Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha wzięło udział 84 uczniów.

<<Treści zadań>> <<Szkice rozwiązań>> <<Wyniki>>

Pierwsze miejsce z największą liczbą punktów zdobyli: Jakub Bobiński (ULO Toruń), Franciszek Karpiej (X LO Toruń), Mateusz Rakowski (I LO Włocławek).

I miejsce zdobyli także: Jan Górski (IV LO Toruń), Zofia Kołowacik (I LO Bydgoszcz) oraz Krzysztof Kozakiewicz, Bartłomiej Sandecki, Tymoteusz Stępkowski, Bartosz Suchecki, Piotr Wasilewski, Jakub Zalewski (wszyscy ULO Toruń).

 

ROK 2021/2022

ZADANIA i REGULAMIN.

Oto LISTA finalistów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha.

Finał konkursu odbędzie się w piątek 22 kwietnia 2022 roku: g. 9.45 - rejestracja zawodników; g. 10.oo - 13.oo - rozwiązywanie zadań;  g. 15.3o - rozdanie dyplomów, pucharów i nagród.

Zadania finałowe.  Rozwiązania zadań. Wyniki.

I miejsce z największą liczbą punktów zdobyli: 1. Mikołaj Gorączko (VI LO Bydgoszcz), 2-4. Tymoteusz Stępkowski (ULO Toruń); Franciszek Bartczak (I LO Inowrocław); Varvara Lepeshowa (I LO Bydgoszcz).

 

Rok 2019/2020:

REGULAMIN. ZADANIA.

Oto LISTA finalistów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha.

W piątek 18 września 2020 roku w X LO w Toruniu odbędzie się opóźniony finał indywidualnego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha. Planowano godzina rozpoczęcia to 10.oo. Na konkurs należy zgłosić się o godzinie 9.45. Z uwagi epidemię nie odbędzie się konkurs drużynowy. Zakończenie konkursu wraz z rozdaniem nagród planowane jest na piątek o godzinie 16.oo.

Zadania finałowe.  Rozwiązania zadań finałowych.  Wyniki

I miejsce oraz puchar Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego zdobyli: Weronika Piecuch ULO Toruń, Filip Pieczątkiewicz I LO Toruń, Zofia Grabowska VI LO Bydgoszcz.

Rok 2018/2019:

REGULAMIN. ZADANIA.

LISTA FINALISTÓW KONKURSU

HARMONOGRAM

Finał konkursu matematycznego odbywa się w X LO w dniach 29-30 marca 2019 roku.

Zadania - część indywidualna

Szkice rozwiązań - część indywidualna

Nieoficjalne wyniki części indywidualnej

Zadania - część drużynowa

Szkice rozwiązań - część drużynowa

Nieoficjalne wyniki części drużynowej

Konkurs Matematyczny im. prof. Stefana Banacha po raz trzeci wygrał Paweł Knut - IV LO Toruń. I miejsca zajęli także Nikodem Gapski Liceum Akademickie Toruń oraz Hubert Gimiński IV LO Toruń.

W części drużynowej I miejsce zdobyli: dwie drużyny Liceum Akademickiego Toruń, IV LO Toruń, I LO Inowrocław, I LO Koszalin oraz VI LO Bydgoszcz.

Rok 2017/2018:

REGULAMIN. ZADANIA.

LISTA FINALISTÓW, HARMONOGRAM KONKURSU.

W dniach 23-24 marca w Naszej Szkole odbył się Wojewódzki Konkurs Matematyczny im. prof. Stefana Banacha

Oto zadania: Część Indywidualna, Rozwiązania.

Nieoficjalne wyniki części indywidualnej.

Część drużynowa, Rozwiązania.

Wyniki części drużynowej

W części indywidualnej I miejsce oraz puchary zdobyli: Paweł Knut (IV LO Toruń), Kinga Widła (IV LO Toruń), Szymon Tur (II LO Grudziądz).

W części drużynowej I miejsce zdobyły dwie drużyny Liceum Akademickiego w Toruniu: Antoni Koszowski, Mateusz Kwiatkowski, Jaku Szulc oraz Wojciech Drozd, Zbigniew Zakrzewski, Grzegorz Kornatowski.

Rok 2016/2017:

REGULAMIN. ZADANIA.

Oto LISTA FINALISTÓW Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha.

Konkurs odbędzie się 31 marca i 1 kwietnia 2017 roku - OTO HARMONOGRAM KONKURSU.

Zadania indywidualne

Rozwiązania zadań części indywidualnej

Wyniki wstępne części indywidualnej

Zadania części drużynowej

Rozwiązania zadań część drużynowej

Wyniki części drużynowej

W dniach 31 marca - 1 kwietnia 2017 roku  w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu odbył się kolejny Konkurs Matematyczny im. prof. Stefana Banacha.

W konkursie indywidualnym I miejsce zdobyli: Mateusz Błajda (VI LO Bydgoszcz), Michał Piechowski (I LO Toruń), Paweł Knut (Gim. nr 11)  Piotr Bugaj (VI LO Bydgoszcz), Julia Gontarek (GiLA Toruń).

W konkursie drużynowym I miejsce zdobyło: VI LO Bydgoszcz  (Mateusz Błajda, Piotr Bugaj, Kinga Foksińska), GiLA 1 Toruń (Dawid Przybyliński, Alicja Ziarko, Tomasz Patyna), GiLA 2 Toruń (Julia Gontarek, Antoni Koszowski, Mateusz Kwiatkowski) oraz Gimnazjum nr 11 Toruń (Paweł Knut, Krzysztof Romański, Zuzanna Kaczorek).

 

Rok 2015/2016:

Zadania konkursowe

Komunikat

Oto lista finalistów konkursu oraz terminarz zawodów, które odbędą się 1-2 kwietnia 2016 roku.

Gratulujemy i zapraszamy !!!

Zapraszamy do udziału w konkursie!

W dniach 1-2 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu odbył się kolejny Konkurs Matematyczny im. prof. Stefana Banacha.

Zadania - część indywidualna

Rozwiązania zadań - część indywidualna

Wstępne wyniki części indywidualnej

Zadania - część drużynowa

Rozwiązania zadań - część drużynowa

Wstępne wyniki części drużynowej

W konkursie indywidualnym I miejsce zdobyli: Aleksandra Wichrowska (II LO Grudziądz), Tomasz Przybyłowski, Wojciech Olejniczak, Bartłomiej Bollin (wszyscy GiLA Toruń) po 25 punktów.

W konkursie drużynowym I miejsce: GiLA „A” Toruń (Tomasz Przybyłowski, Bartłomiej Bollin, Michał Radwański) 25 punktów, GiLA „C” Toruń i I LO Bydgoszcz po 15 punktów, GiLA „B” Toruń, IV LO „C” Toruń po 14 punktów.

Gratulujemy i zapraszamy za rok !!!

 

Rok 2014/2015 :

Rozpoczyna się edycja Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

  1. KomunikatZadania eliminacyjne.

 Publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof Stefana Banacha oraz terminarz (27- 28 marca 2015 roku)

Lista finalistów   Komunikat

Zadania części indywidualnej

Rozwiązania zadań części indywidualnej

Wyniki wstępne części indywidualnej

Zadania części drużynowej

Rozwiązania zadań części drużynowej

Wyniki części drużynowej

W Wojewódzkim Konkursie Matematycznym im. prof. Stefana Banacha wzięło udział 98 zawodników ze szkół z: Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia, Brodnicy, Żnina i Koszalina.

W konkursie indywidualnym pierwsze miejsce zdobyli uczniowie GiLA:

Grzegorz Dłużewski, Tomasz Przybyłowski, Szymon Zwara.

W konkursie drużynowym pierwsze miejsce zdobyły drużyny:

II LO Grudziądz, GiLA „A” Toruń „A”, GiLA „C” Toruń, GiLA „B” Toruń, IV LO „A” Toruń, VI LO Bydgoszcz.

 

Rok 2013/2014 :

  1. Zadania konkursowe - eliminacje
  2. Treści zadań oraz szkice rozwiązań, a także wstępne wyniki części indywidualnej konkursu
  3. Treści zadań drużynowych oraz Szkice rozwiązań zadań drużynowych
  4. Wyniki części drużynowej konkursu
  5. Komunikat organizacyjny

 

 

 

 

 

Projekty i działania