A A A

Rekrutacja do X LO na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy do naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy informacje dla kandydatów o rekrutacji do XLO. 

 

DRZWI OTWARTE X LO w Toruniu - Sobota 15 kwietnia 2023 roku g. 9.oo - 12.oo

 

Kalendarium naboru (skrót) do X LO (2023)

15.05. - 16.06.      złożenie wniosku elektronicznego o przyjęcie do klas 

20.06. g.16.oo       przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (pięć klas dwujęzycznych: B, D, E, I, J), pierwszy termin 

                                  <<test 2022>>

26.06.                       podanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

03.07. g.11.oo       przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,  II termin (dodatkowy)

06.07.                      podanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (z II terminu)

27.06 - 30.06.       zmiana wniosku do szkoły, w przypadku uczniów wybierających się do klas dwujęzycznych

27.06. - 11.07.       uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo i o wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana szkół, o które ubiega się kandydat

18.07.                      podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do klas

do 21.07                potwierdzenie przez kandydata woli o przyjęciu do danej klasy (dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły, jeśli ktoś wcześniej tego nie uczynił)

24.07.                      podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły

 

Oto <<OFERTA dla Kandydatów do klas I rok szkolny 2023/2024>>

Rozporządzenie Kuratora (2023)

 

DRZWI OTWARTE X LO w Toruniu - Sobota 15 kwietnia 2023 roku g. 9.oo - 12.oo

 

 Oto <<OFERTA dla Kandydatów do klas I rok szkolny 2023/2024>>

 Zarządzenie Kuratora (2023)

1A Klasa Matematyczno-Fizyczno-Informatyczna  

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

więcej o klasie >>>

1B Klasa Politechniczna - Matematyczno-Informatyczna

KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski) 

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, informatyka

więcej o klasie >>>

1C Klasa Biologiczno-Chemiczna 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

więcej o klasie >>> 

1D Klasa Humanistyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski) 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

więcej o klasie >>>

1E Klasa Matematyczno-Lingwistyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski) 

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, II język obcy (francuski albo niemiecki), geografia

więcej o klasie >>>

1F Klasa Matematyczno-Biologiczno-Chemiczna 

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia

więcej o klasie >>> 

1G Klasa Ogólna 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, matematyka

więcej o klasie >>>

1H Klasa Społeczna 

przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie

więcej o klasie >>>

 

1I Klasa Biologiczno-Chemiczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski)

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

więcej o klasie >>>

 

1J Klasa Biznes i Zarządzanie KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski)

przedmioty rozszerzone: matematyka, biznes i zarządzanie, język angielski, język hiszpański

więcej o klasie >>>

Szczegółowe terminy rekrutacji do internatu na rok szkolny 2023/2024 nie są jeszcze znane.

Projekty i działania