A A A

Rekrutacja do X LO na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy do naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy informacje dla kandydatów o rekrutacji do XLO. 

 

Poznaj XLO! - film 

 

UCZNIOWIE ZAPRASZAJĄ DO XLO

 

 

DRZWI OTWARTE X LO w Toruniu - Sobota 13 kwietnia 2024 roku g. 9.oo - 12.oo

 

Kalendarium naboru (skrót) do X LO (2024)

13.05 - 14.06      złożenie wniosku elektronicznego o przyjęcie do klas I (w tym do klas dwujęzycznych);

18.06 g.16.00      przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (trzy klasy dwujęzyczne: C, D, E), I termin 

                                 <<test 2022>>;

24.06                       podanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych;

25.06 - 28.06       zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły (możliwość dodania również klas dwujęzycznych);

01.07 g.11.00       przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,  II termin (dodatkowy);

 

04.07                      podanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (z II terminu);

25.06 - 09.07       uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo i o wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana szkół, o które ubiega się kandydat;

16.07                      podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do klas;

do 19.07                potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do danej klasy (dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły, jeśli ktoś wcześniej tego nie uczynił);

22.07                      podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły;

 

Oto <<OFERTA dla Kandydatów do klas I rok szkolny 2024/2025>>

PLANY NAUCZANIA KLAS PIERWSZYCH 2024/25

<<PLAN KLAS SZKÓŁ GMINY TORUŃ (styczeń 2024)>>

Rozporządzenie Kuratora (2024)

 

DRZWI OTWARTE X LO w Toruniu - Sobota 13 kwietnia 2024 roku g. 9.oo - 12.oo

 

Oto <<OFERTA dla Kandydatów do klas I rok szkolny 2024/2025>>

PLANY NAUCZANIA KLAS PIERWSZYCH 2024/25

<<PLAN KLAS SZKÓŁ GMINY TORUŃ (styczeń 2024)>>

Rozporządzenie Kuratora (2024)

1A Klasa MATEMATYCZNO-FIZYCZNA - zobacz ulotkę

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka oraz informatyka albo język angielski

Patronat POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

1C Klasa LEKARSKA (klasa dwujęzyczna) - zobacz ulotkę

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

 Patronat GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

1D Klasa DYPLOMATYCZNA (klasa dwujęzyczna) - zobacz ulotkę

przedmioty rozszerzone: j.angielski, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy: j.francuski albo j. niemiecki

 Współpraca z MINISTERSTWEM SPRAW ZAGRANICZNYCH 

1E Klasa EKONOMICZNA (klasa dwujęzyczna) -  zobacz ulotkę

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski, II język obcy (j.francuski albo j.hiszpański)

 Patronat POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

1F Klasa MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNO-CHEMICZNA -  zobacz ulotkę

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia

 Patronat GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Regulamin, terminarz i wniosek o Internat w X LO będą podane w maju 2024 roku.

 

Projekty i działania