A A A

Współpraca z Politechniką Gdańską

15 kwietnia 2023 r. gościliśmy w XLO Panią prof. Małgorzatę Gawrycką, dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Panią dr inż. Ewę Mazurek-Krasodomską, prodziekana ds. studenckich tegoż wydziału. Powodem ich wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy WZIE PG oraz XLO, na mocy którego WZIE PG objął patronatem powstającą w roku szkolnym 2023/2024 klasę o profilu Biznes i zarządzanie.

W ramach współpracy uczniowie tej klasy będą mogli m.in. uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej.

 

16 lutego 2022 roku to ważna data w najnowszej historii X Liceum. Tego dnia zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską reprezentowaną przez Prorektora ds. kształcenia dra hab. inż. Marka Dzidę, prof. uczelni a X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu reprezentowanym przez Pana Dyrektora Michała Dąbkowskiego.

W ramach tej współpracy od roku szkolnego 2022/2023 Politechnika Gdańska obejmie patronatem dwujęzyczną klasę B matematyczno-informatyczną i od tej pory będzie to klasa o profilu politechnicznym. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z matematyki (na których będzie realizowany materiał z matematyki z I roku studiów) i informatyki (zajęcia z programowania, robotyki, sztucznej inteligencji i wiele innych). Uczniowie klas B będą również uczestniczyć w warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych przez uczelnię.

Na współpracy z Politechniką Gdańska skorzystają również uczniowie innych klas, którzy będą mieli możliwość wyjazdów do Gdańska na warsztaty i zajęcia laboratoryjne (m.in. z fizyki i chemii). Liczymy na owocną i długoletnią współpracę!