A A A

W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców zarekomendowała Państwu ubezpieczenie naszych dzieci w ramach grupowej polisy. Spośród wielu ofert wybraliśmy ubezpieczenie we współpracy z bezpieczny.pl (Generali). Umowa ubezpieczenia została już zawarta i chroni nasze dzieci od 1 września (nr polisy 90000539000).

Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

Składka ubezpieczeniowa kosztuje 44 złote za cały rok szkolny, a w zamian otrzymujemy ubezpieczenie na wypadek:

 • śmierci na sumę 24.000 złotych,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę 15.000 zł.

Ponadto polisa zawiera ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu z powodu choroby i COVID-19 (w tym dodatkowe świadczenie za pobyt na OIOM), ugryzienie przez kleszcza, wyczynowe uprawianie sportu, śmierć rodzica, pomoc psychologa i zwrot kosztów wycieczki szkolnej.

Do ubezpieczenia będzie można przystąpić podczas spotkania z rodzicami, wypełniając deklarację i wpłacając składkę (zachęcamy do przyniesienia odliczonej kwoty).

Wpłat składek za ubezpieczenie można dokonać u klasowego skarbnika do końca września, dlatego zachęcamy Państwa do licznego udziału w tych spotkaniach.

  

Do wyboru są dwie formy ubezpieczenia:

 1. polisa grupowa imienna w szkole - przystąpienie na podstawie złożonej przez rodzica deklaracji, ze składką 44 zł i na warunkach jak w linku poniżej dla wariantu 2.
 2. polisa indywidualna - zakupiona przez rodzica indywidualnie, poza szkołą. Rodzic może wybrać dowolny wariant. Szkoła udostępnia jedynie link do zakupu z 10% zniżką: https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/05370, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać inną firmę.

Co łączy te dwie formy?

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla obu form są identyczne i dostępne tu: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny
 2. Tabela urazów jest dostępna tu: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny
 3. Od każdej polisy zakupionej grupowo lub indywidualnie z użyciem podanego linku Ubezpieczyciel przekaże darowiznę na rzecz Rady Rodziców. Dwa lata temu była to kwota niemal 2400 zł, w ubiegłym roku bardzo niewielu rodziców ubezpieczyło dzieci i otrzymaliśmy "jedynie" 600 zł.

Co różni te dwie formy?

 1. Ubezpieczenie w formie 1 działa już wstecznie od 1 września. Forma 2 zacznie działać od następnego dnia po zawarciu umowy przez rodzica.
 2. W formie 1 można ubezpieczyć tylko dziecko uczęszczające do X LO. W formie 2 można ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci.

 

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę z tytułu ubezpieczenia NNW można zgłosić na dwa sposoby:

 1. online - przy pomocy elektronicznego wniosku na stronie https://bezpieczny.pl/wniosek/szkoda:
  1. wpisz numer polisy: 90000539000
  2. a następnie postępuj zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie.
 2. offline - przy pomocy formularza ze strony https://bezpieczny.pl/dokument/Zgloszenie_roszczenia_indywidualne_imienne:
  1. pobierz i wydrukuj formularz zgłoszenia roszczenia,
  2. wypełnij formularz i dostarcz go w najbardziej dogodny sposób do Generali.

Dodatkowe informacje na temat zgłaszania szkody znajdują się na stronie https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw.

 

Na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące ubezpieczenia NNW odpowiedzi udzielą osoby wskazane w tym załączniku.

Projekty i działania