A A A

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać indywidualnie bezpośrednio na rachunek:

Rada Rodziców X LO im prof. Stefana Banacha

pl. Św. Katarzyny 9,  87-100 Toruń

Nicolaus Bank w Toruniu, nr konta: 46 9511 0000 0052 8421 2000 0010


W tytule przelewu proszę koniecznie wpisać symbol klasy, do której uczęszcza dziecko (np. 1E, 3Gp). Jeśli Państwa dzieci uczęszczają do różnych klas, prosimy o wpłaty za każde z dzieci osobnym przelewem. To bardzo ułatwia przypisywanie wpłat do poszczególnych klas.

Zgromadzone środki przeznaczamy na dofinansowania bieżących potrzeb szkoły i uczniów. Wspieramy szkolną bibliotekę, działalność Samorządu Uczniowskiego i Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego, udział uczniów w akcjach i wydarzeniach, dzięki którym promujemy X LO, a także finansujemy nagrody na zakończenie roku szkolnego. 

W tym roku chcielibyśmy również pomóc doposażyć szkołę w infrastrukturę WiFi, aby silny i stabilny sygnał był dostępny we wszystkich salach, w których odbywają się zajęcia.

Rekomendujemy wpłatę w wysokości 50 zł za dziecko na jeden semestr i zachęcamy Państwa, by tą - niemal już symboliczną - kwotą wesprzeć naszą wspólną działalność na rzecz szkoły, do której uczęszczają nasze dzieci. 

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać również do skarbników klasowych np. podczas zebrań rodziców. Skarbnicy klasowi mogą wówczas dokonać wpłaty na konto Rady Rodziców za większą liczbę osób, również wpisując w tytule przelewu symbol klasy.