A A A

Projekt wpisuje się w cel ogólny 1 LSR- wzrost zintegrowanych działań poprzez wsparcie środowiskowe, kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym z obszaru aktywnej integracji.

Młodzież z liceum w wieku 15-18lat (uczniowie klas I i II, po etapie edukacyjnym szkoła podstawowa) będzie umiała lepiej organizować swoją aktywność społeczną, poprzez udział w zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz umiejętnościami. W projekcie ma wziąć udział 10 uczniów z klas I i II (po etapie edukacyjnym szkoły podstawowej). Są to osoby zamieszkujące obszar LSR.

Dorastanie to czas tworzenia samego siebie i poszukiwanie odpowiedzi na pytania: „Kim jestem? Dokąd zmierzam?”.

Nastolatki stoją przez koniecznością podołania wielkim zmianom w organizmie, jak i w sferze zachowań. Na proces kształtowania się obrazu własnej osoby składa się między innymi kontestacja dotychczasowych norm społecznych i krytycyzm wobec autorytetów.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Jaki jestem?” to zasadniczy problem w czasie dorastania. Dorastający musi scalić wiedzę o sobie i uzyskać integrację swojej przeszłości z teraźniejszością oraz sformułować koncepcję przyszłości.

Udział w młodzieżowym klubie stwarza możliwość rozwoju osobistego jak również nabycie nowych umiejętności społecznych a także uzupełnienie braków edukacyjnych. Projekt ma na celu promocję wolontariatu- udział uczniów liceum klas II ( uczniowie liceum, którzy są po etapie gimnazjalnej) po w zajęciach proponujących rozwijanie swoich zainteresowań oraz wsparcie grupy docelowej w poszczególnych zajęciach.

Finałem projektu będzie wspólne zorganizowanie pikniku dla Dzieci z Centrum Placówek "Młody Las" w Toruniu. Dzięki tym działaniom wzorzec aktywnego ucznia i mieszkańca będzie promowany wśród uczniów szkoły i mieszkańców Torunia.

Aleksandra Gawinecka, koordynator projektu

  1. Całkowity koszt projektu – 28 050,00 PLN
  2. Dofinansowanie – 23 350,00 PLN
  3. Wkład własny – 4 700,00 PLN
  4. Realizator umowy – Gmina Miasta Toruń w Toruniu ul. Wały Generała Sikorskiego 8 - Grantobiorca, reprezentowana przez Pana Michała Dąbkowskiego – Dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stefana Banacha
  5. Termin realizacji projektu – 15.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

Projekty i działania